Strona Główna BIP Strona Główna
Malbork
 

I N F O R M A C J A

22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU

posiada następujące wakaty na stanowiska:

 • PODOFICER SZTABOWY/MŁODSZY KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO - PDF.
 • SZEF GRUPY/OFICER BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO - POR./KPT.
 • STARSZY INŻYNIER - POR./KPT.
 • DOWÓDCA KLUCZA TECHNICZNEGO - POR./KPT.
 • TECHNIK SAMOLOTU - PDF.
 • KIEROWNIK WARSZATU - PPOR./KPT.
 • INŻYNIER - PPOR./POR.
 • MŁ. PDF. SPECJALISTA - PDF. STARSZY
 • D-CA KOMPANII - POR./KPT.
 • SZEF SŁUŻBY - POR./KPT.
Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
 • mjr Marcin PUCHALSKI - tel. 261-536-293
 • kpt. Tomasz MACHCIŃSKI - tel. 261-536-297
 • st. chor. sztab. Mariusz ROGOWSKI - tel. 261-536-249