Strona Główna BIP Strona Główna
2748 Wrocław
 
31 BATALION RADIOTECHNICZNY (JW. 2748) WROCŁAW
    przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie
    podoficerów zawodowych


Termin stawiennictwa:
25 września
od godz. 08.00, ul. Graniczna 13, 50 – 984 Wrocław


Nabór odbywa się na stanowiska :

 • obsługa systemu – technik (pdf. mł.) Łask, Powidz, Bytom
 • obsługa stacji radiolokacyjnej – samodzielny operator / młodszy technik / technik / starszy technik / starszy operator-kierowca / starszy operator-elektromechanik / dowódca stacji / młodszy inżynier(pdf. mł./pdf. st./ ppor./por./  ) Łask, Powidz, Bytom, Wrocław, Poznań,
 • obsługa stacji radiolokacyjnej – operator-elektromechanik (szer./st. szer.) Wrocław
 • obsługa ruchomego węzła łączności – starszy operator / dowódca aparatowni (pdf. mł./pdf.) Poznań, PowidzKandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze


Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:

 1. Jednostką Wojskową Nr 2748 kpt. Tomasz NIEMYJSKI 261-669-921 oraz st. sierż. Krzysztof SOSNOWSKI 261-669-969
 2. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728