Strona Główna BIP Strona Główna
 

I N F O R M A C J A
CENTRUM SZKOLENIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W TORUNIU
przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie:
podoficerów i oficerów zawodowych


TERMIN KWALIFIKACJI:
 • każdy piątek od dnia 19.10.2018 r.
  godz. 8.30 kompleks budynków  koszarowych ul. Piastowska 2-7 w Toruniu (wejście od ulicy Dobrzyńskiej)

NABÓR ODBYWA SIĘ NA STANOWISKA:
 • oficer prasowy – Komenda (por./kpt.)
 • oficer – Sekcja Wychowawcza (por./kpt.)
 • oficer – Sekcja Logistyki (por./kpt.) – 2 wakaty
 • oficer – Sekcja Personalna (por./kpt.)
 • podoficer sztabowy – Sekcja Personalna (pdf.)
 • oficer – Sekcja Operacyjna (por./kpt.)
 • szef sekcji – Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych (por./kpt.)
 • kierownik kancelarii – Kancelaria Tajna (pdf.)
 • oficer – Sekcja Planowania i Programowania (por./kpt.)
 • kierownik zespołu – Zespół Analiz (por./kpt.)
 • kierownik zespołu – Zespół ds. Opracowania Kursów (por./kpt.)
 • kierownik zespołu – Zespól ds. Administrowania Kursami (por./kpt.)
 • wykładowca – Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego (por./kpt.) – 3 wakaty
 • młodszy wykładowca – Cykl Taktyki i Szkolenia Oólnowojskowego (por./kpt.) – 2 wakaty
 • instruktor – Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego (pdf.)
3 wakaty
 • wykładowca – Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu (por./kpt.)
 • wykładowca – Cykl Szkolenia Specjalistycznego (por./kpt.)
8 wakatów
 • dowódca kompanii – Kompania Zabezpieczenia (por./kpt.)
 • dowódca plutonu – Kompania Zabezpieczenia (por./kpt.)

KANDYDAT POWINIEN:
 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • posiadać książeczkę wojskową, dowód osobisty
 • posiadać świadectwo / dyplom ukończenia ostatniej szkoły
 • posiadać dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
 • osiadać dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej (świadectwo służby, zaświadczenie ukończenia służby)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury bezpośrednio do:
 1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728