Strona Główna BIP Strona Główna
 
2 Pułk Inżynieryjny (JW. 1523) Inowrocław
    przeprowadza nabór na stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie
    oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych


Termin stawiennictwa:
27 września
od godz. 08:00, Biuro Przepustek 2 Pułku Inżynieryjnego Inowrocław


Nabór odbywa się na stanowiska w grupie osobowej łączności.


Kandydat powinien posiadać:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu  sprawnościowego
 • książeczkę wojskową, dowód osobisty
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej)
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)
 • strój do egzaminu z wychowania fizycznego


Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)


Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest  kontakt bezpośrednio z:

 1. Jednostką Wojskową Nr 1523 mł. chor. Jacek PIOTROWICZ 261-436-448
 2. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 728