Strona Główna BIP Strona Główna
Ustawa o Powszechnym Obowiązku Obrony RP - Zmiany
 

      Wojskowe Komendy Uzupełnień są instytucjami opierającymi swoją działalność na przepisach zawartych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawie o służbie zawodowej oraz  rozporządzeniach wykonawczych.

„Ustawa z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).”