Strona Główna BIP Strona Główna
Rys Historyczny WKU w Sieradzu
 

RYS HISTORYCZNY
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu

 

W roku 1954 w Sieradzu powstała Wojskowa Komenda Rejonowa. Z dniem 02.02.1962 r. na bazie WKR zorganizowany został Powiatowy Sztab Wojskowy, a następnie po dokonaniu reorganizacji administracji wojskowej od dnia 01.08.1975 r. utworzono Wojskową Komendę Uzupełnień, która administowała częścią województwa sieradzkiego tj. rejonami  sieradzkim, zduńskowolskim i łaskim.

 

W wyniku kolejnych restrukturyzacji administracji publicznej i wojskowej od dnia 01.01.1998r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu służbowo jest podległa pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, od dnia 01.09.2002 r. administruje powiatami: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, wieluńskim i wieruszowskim, od dnia 01.01.2011 r. bełchatowskim, pajęczańskim.

Urząd Miasta Sieradz