Strona Główna BIP Strona Główna
Jarmark Sieradzki - 11-12.09.2010
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniach 11 – 12 września 2010r podczas II Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu wspólnie z 15 Brygadą Wsparcia Dowodzenia w ramach Profesjonalizacji Sił Zbrojnych, przeprowadziła akcję promocyjną dotycząca powołania do nowo tworzących się form służby: Służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Służby Przygotowawczej.

     Należy stwierdzić, iż większość zwracających się do nas osób wyrażała zainteresowanie służba przygotowawczą. Podczas rozmowy z przedstawicielami WKU w Sieradzu duża część osób zadeklarowała chęć powołania do służby przygotowawczej.Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) ppłk Adam PILIP - Komendant WKU w Sieradzu,
2) mł. chor. sztab. Arkadiusz SŁUPIŃSKI - inspektor Wydziału II,
3) sierż. Mateusz LISIŃSKI - podoficer sztabowy,
4) pani Aleksandra WÓJTOWICZ - referent Wydziału II,
5) pani Kamila GAŁĄZKA - referent Wydziału II,
6) pani Marzena DUDKOWSKA - specjalista Wydziału II,
7)
pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - referent Wydziału II.