Strona Główna BIP Strona Główna
I Manewry ZHP Łask
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 25 września 2010r odbyły się I Manewry Ratowniczo-Obronne organizowane przez ZHP w Łasku. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu w ramach Profesjonalizacji Sił Zbrojnych, przeprowadziła akcję promocyjną dotycząca powołania do nowo tworzących się form służby: Służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Służby Przygotowawczej.

 

 

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) ppłk Adam PILIP - Komendant WKU w Sieradzu,
2) mjr Jacek SIURDYBAN - Szef Wydziały Rekrutacji,
3) pani Kamila GAŁĄZKA - Referent Wydziału II,
4) pani Małgorzata KUKUŁKA -
Statystyk Wydziału II,
5)
pan Zbigniew OLESZCZAK - Młodszy informatyk.