Strona Główna BIP Strona Główna
Mokrsko - 11.11.2010
 
Uroczystości:

W dniu 11.11.2010 r.  odbyły się uroczystości związane z Powiatowymi Obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Mokrsku.

Przedstawiciele WKU w Sieradzu uczestniczyli w uroczystej mszy świętej i złożyli kwiaty na placu przykościelnym

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu w ramach Profesjonalizacji Sił Zbrojnych, przeprowadziła akcję promocyjną dotycząca powołania do nowo tworzących się form służby: Służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Służby Przygotowawczej (stoisko promocyjne WKU w Sieradzu, przy remizie OSP w Mokrsku).
Podpisano również notatkę uzgodnień z OSP Morsko w sprawie wywieszania plakatów NSR.

 

 

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) kpt. Grzegorz GIEŁZAK -  Oficer,
2) sierż Mateusz LISIŃSKI - Podoficer Sztabowy,
3) pani Kamila GAŁĄZKA - Referent Wydziału II,
4) pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Referent Wydziału II.