Strona Główna BIP Strona Główna
Łask - 12.11.2010
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 12.11.2010 WKU w Sieradzu rozstawiło współnie z 32 Bazą Lotniczą w Łasku stoisko promocyjne dotyczące powołania do nowo tworzących się form służby: Służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Służby Przygotowawczej.

 

 

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) pani Kamila GAŁĄZKA - Referent Wydziału II,
2) pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Referent Wydziału II.