Strona Główna BIP Strona Główna
• IV Targi Edukacyjne Zd-Wola-16.02.2011
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:       W dniu 16.02.2011 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu wraz z przedstawicielem JW 1551 Sieradz wzięła udział w IV Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, które odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

       Targi były skierowane głównie dla uczniów klas maturalnych szkól średnich.
W czasie trwania targów osobom zainteresowanych przekazono materiały promoujące szkolnictwo wojskowe i służbę przygotowawczą. Przedstawiono również drogę jaką należy przebyć by zostać żołnierzem w Narodowych Siłach Rezerwowych
.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) kpt. Zbigniew SUSZEK -  Oficer
Wydziału II;
2)
pani Kamila GAŁĄZKA - Specjalista Wydziału II;
3) pan Zbigniew OLESZCZAK - Starszy Informatyk.

Przedstawicielem JW 1551 w Sieradzu była:
1) st. szer. Magdalena KOPACKA.