Strona Główna BIP Strona Główna
• ZSO w Ostrowie k/Łasu - 15.02.2011
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:
W dniu 15.05.2011
r. w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie k/Łasku odbyło się spotkanie z uczniami klas mundurowych.
Przedstawicielem  WKU w Sieradzu był kpt. Zbigniew SUSZEK.

Spotkanie dotyczyło zbliżającej się kwalifikacji wojskowej w 2011 r. oraz ochotniczych form służby wojskowej, w tym szkolnictwa wojskowego, NSR i służby przygotowawczej. Młodzieży zostały rozdane materiały promocyjne broszury, plakaty informatory i płyty CD.