Strona Główna BIP Strona Główna
• MCIZ OHP Zd-Wola - 25.01.2011
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:
W dniu 25.01.2011
r. w Zduńskiej Woli na zaproszenie Doradców Zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP odbyło się spotkanie z młodzieżą podczas trwających w tym czasie ferii szkolnych. Dzieci miały okazję uczestniczyćw zajęciach, zapoznać się z dyscypliną wojskową, przećwiczyć musztrę i sprawdzić się podczas zawodów sprawnościowych.

Na zakończenie dzieciom wręczono dyplomy, ulotki oraz plakaty promoujące służbę wojskową

 

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1)
kpt. Grzegorz GIEŁZAK -  Oficer Wydziału I;
2)
kpt. Zbigniew SUSZEK -  Oficer Wydziału II.

Przedstawicielami Centrum Informacji Zawodowej OHP były:
1) pani Katarzyna HOFMAN;
2)
pani Magdalena SZEWCZYK.

 


.