Strona Główna BIP Strona Główna
• Rozmieszczanie plakatów - 22.02.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

 

W dniu 22 lutego 2011r została przeprowadzona akcja rozmieszczenia plakatów na terenie miasta Sieradz, informujących o naborze do Narodowych Sił Rezerwowych oraz Służby Przygotowawczej.

A akcji uczestniczyli:
1) kpt Zbigniew SUSZEK -  Oficer
Wydziału II;
2)
pani Marzena DUDKOWSKA - Specjalista Wydziału II.