Strona Główna BIP Strona Główna
• XII Targi w Zduńskiej Woli-16.03.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 16 marca 2011 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli odbyły się XII Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów. Podczas targów swoje oferty przedstawiały szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnikiem była również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) kpt. Zbigniew SUSZEK -  Oficer
Wydziału II;
2)
pani Kamila GAŁĄZKA - Specjalista Wydziału II;
3) pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Starszy referent II.

Podczas Targów swoje umiejętności zaprezentowała Paramilitarna Organizacja „STRZELEC” ze Zduńskiej Woli, z którą WKU w Sieradzu wspólnie promowało służbę wojskową.

Przedstawicielami Paramilitarnej organizacji "STRZELEC" byli:

1) pan Michał KOLASIŃSKI – sekcyjny organizacji;
2) pan Przemysław SAGAN – żołnierz NSR po służbie przygotowawczej
;
3) pan Łukasz JARYCH – członek organizacji.
4) pan Marcin NIEWIADOMSKI – członek organizacji.