Strona Główna BIP Strona Główna
• Puchar Mediów - 06.03.2011
 

 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

            W dniu 06.03.2011 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu uczestniczyła w corocznym turnieju halowej piłki nożnej  „Puchar Mediów” podczas którego zaprezentowała ofertę skierowaną do żołnierzy rezerwy i osób które nie odbyły służby wojskowej  mogących wstąpić w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych oraz do służby przygotowawczej.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) kpt. Zbigniew SUSZEK -  Oficer Wydziału II;
2) pani Marzena DUDKOWSKA - Specjalista Wydziału II;
3) pani Kamila GAŁĄZKA – Specjalista Wydziału II;
4) pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Starszy Referent Wydziału II.