Strona Główna BIP Strona Główna
• Targi Szkolne w Wieruszowie-02.02.2011
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:       W dniu 02.02.2011 r. odbyły się Targi Informacyjno – Edukacyjne w Wieruszowie organizowane przez Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.

Podczas targów swoje oferty przedstawiały szkoły ponadgimnazjalne.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) mjr Jacek SIURDYBAN -  Szef
Wydziału II;
2)
pani Marzena DUDKOWSKA - Specjalista Wydziału II;
3) pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Starszy Referent Wydziału II.

Podczas Targów mjr Jacek SIURDYBAN udzielił wywiadu dla Radia Ziemi Wieluńskiej