Strona Główna BIP Strona Główna
• I L O w Łasku-24.03.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 24 marca 2011 r. WKU w Sieradzu przeprowadziła akcję poromocyjną w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

Młodzieży została zapoznana z ochotniczymi formami służby wojskowej, ponadto poinformowano zainteresowanych o zasadach i obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej mężczyzn którzy w roku 2011 kończą 19 lat. Na koniec spotkania nauczycielowi przysposobienia obronnego mjr rez. Stanisławowi BANACHOWI został przekazane materiały promocyjne.

Przedstawicielem WKU w Sieradzu był:
1) kpt. Zbigniew SUSZEK -  Oficer
Wydziału II.