Strona Główna BIP Strona Główna
•50-lecie ZS w Zduńskiej Woli-25.03.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 25 marca 2011 r. Zespoł Szkół w Zduńskiej Woli (os. Karsznice) obchodził 50-lecie powstania. Z tej okazji Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu przeprowadziła akcję promocyjną. W ramach akcji przekazono młodzieży materiały dotyczące kwalifikacji wojskowej oraz ochotniczych form służby wojskowej.

W trakcie uroczystości podisane zostało również porozumienie o współpracy pomiędzu Wojskową Komendą Usupełnień w Sieradzu a Zespołem Szkół w Zduńskiej Woli

Już od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Zduśńkiej Woli powstanie nowa klasa o profilu wojskowym.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) mjr Jacek SIURDYBAN -  Szef
Wydziału II;
2)
kpt Zbigniew SUSZEK - Oficer Wydziału II;
3) pani Kamila GAŁĄZKA - Specjalista Wydziału II.

Przedstawicielami JW551 w Sieradzu byli:
1) sierż. Tomasz WIERZBICKI
;
2)
st. plut. Mariusz NAPIERALSKI;
3) st. szer. Krzysztof PACEWICZ;
4) st. szer. Sylwester FIRAS;
5) st. szer. Daniel GWIAZDA.