Strona Główna BIP Strona Główna
•Dzień Flagi RP w Sieradzu - 02.05.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 2 maja br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się obchody Dnia Flagi. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu wraz z żołnierzami z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku uczestniczyła w/w uroczystości.
Podczas obchodów promowano służbę wojskową, zainteresowanym udzielano informacji na temat nowych form służby wojskowej oraz rozdawano materiały promocyjno-informacyjne związane z  służbą przygotowawczą oraz Narodowymi Siłami Rezerwowymi. Został także zaprezentowany sprzęt wojskowy.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) mjr Dariusz ŁYKO -  Szef
Wydziału I;
2)
pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Starszy referent Wydziału II;
3) pan Zbigniew OLESZCZAK - Starszy Informatyk.

Przedstawicielami JW 1551 w Sieradzu byli:
1) ppłk Zenon PAWELAK
;
2)
sierż. Waldemar ZAWADZKI;
3) st. szer. Sylwester FIRAS;
4) szer. Michał PAWEŁEK;

Przedstawicielami JW 1158 w Łasku byli:
1) plut. Michał KRZYWIŃSKI
;
2)
kpr. Daria OCHNICKA;