Strona Główna BIP Strona Główna
• Promocja Obronności Burzeni-12.06.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 12.06.2011r. z okazji „Gminnego Dnia Ochrony Środowiska”, na terenie Gminy BURZENIN wystawiono stoisko promocyjne, wspólnie z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. W czasie promocji szczególny nacisk położono na propagowanie informacji związanych z utworzeniem nowych pododdziałów NSR przy JW. 1158 Łask oraz przy WSzW w Łodzi, Informowano również potencjalnych kandydatów o terminach kwalifikacji do NSR prowadzonych w wyżej wymienionych Jednostkach Wojskowych.

 

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) mjr Jacek SIURDYBAN -  Szef
Wydziału Rekrutacji;
2)
pani Sylwia CŁAPKA - Inspektor Wydziału
Rekrutacji;
3) pani Magdalena FIJAŁKOWSKA - Starszy referent
Rekrutacji.

Przedstawicielami JW 1551 w Sieradzu byli:
1) mł. chor. sztab. Arkadiusz SŁUPIŃSKI
;
2)
sierż. Dariusz MEGGER
;
3) kpr. Dariusz TRZCIŃSKI
.