Strona Główna BIP Strona Główna
• Wywiad dla Radia Łódź -14.06.2011
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

W dniu 14.06.2011 r. w Siedzibie WKU w Sieradzu, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Jacek SIURDYBAN udzielił wywiadu dla Radia Łódź dotyczącego nowoutworzonych kompanii NSR na terenie województwa łódzkiego i terminów kwalifikacji do tych jednostek.
Wywiad przeprowadził red. Wojciech MUZAL.