Strona Główna BIP Strona Główna
• Wywiad dla Radia Wieluń -15.06.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:
W dniu 15.06.2011 r. w rozgłośni Radia Ziemi Wieluńskiej, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Jacek SIURDYBAN udzielił wywiadu dotyczącego nowoutworzonych kompanii NSR na terenie województwa łódzkiego i terminów kwalifikacji do tych jednostek.
Wywiad przeprowadziła red. Alina FREJUSZ.