Strona Główna BIP Strona Główna
• Promocja Obronności Sieradz-18.06.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

     W dniu 18.06.2011r. z okazji IV ogólnopolskiego piłkarskiego turnieju służb mundurowych, na terenie MOSiR w Sieradzu wystawiono stoisko promocyjne,wspólnie z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. W czasie promocji szczególny nacisk położono na propagowanie informacji związanych z utworzeniem nowych pododdziałów NSR przy JW 1158 Łask oraz przy WSzW w Łodzi, Informowano również potencjalnych kandydatów o terminach kwalifikacji do NSR prowadzonych w wyżej wymienionych Jednostkach Wojskowych.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) kpt. Zbigniew SUSZEK -  Oficer
Wydziału Rekrutacji;
2)
pani Małgorzata KUKUŁKA - Inspektor Wydziału
Rekrutacji.