Strona Główna BIP Strona Główna
• Promocja Bełchatów-18.06.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

     W dniu 18.06.2011r. z okazji uroczystości XX Rocznicy reaktywowania Jednostki Strzeleckiej 1001 w Bełchatowie, na terenie tejże jednostki wystawiono stoisko promocyjne. Uroczysty apel poprzedziła Msza Polowa. Oprócz stoiska promocyjnego WKU w Sieradzu Jednostka Strzelecka
zaprezentowała uzbrojenie i sprzęt będący na jej wyposażeniu. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem poziomu wyszkolenia wojskowego młodych strzelców
(strzelcy odbywają min. szkolenie spadochronowe). W czasie promocji szczególny nacisk położono na propagowanie informacji związanych z utworzeniem
nowych pododdziałów NSR przy JW 1158 Łask oraz przy WSzW w Łodzi, Informowano również potencjalnych kandydatów o terminach kwalifikacji 
do NSR prowadzonych w wyżej wymienionych Jednostkach Wojskowych.

Szefa WSzW w Łodzi reprezentował:
1)
mjr Jacek SIURDYBAN -  Szef Wydziału Rekrutacji.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1)
pani Kamila GAŁĄZKA -  Specjalista Wydziału Rekrutacji;
2)
pani Aleksandra WÓJTOWICZ  - Referent Wydziału
Rekrutacji.