Strona Główna BIP Strona Główna
• Kontrakty NSR -21.06.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

        W dniu 21.06.2011r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu podpisano kontrakty na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych do nowoutworzonej kompanii NSR  przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi.

WSzW w Łodzi reprezentowała:
1)
pani Barbara MATYJASZCZYK
.

 

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1)
ppłk Adam PILIP-  Wojskowy Komendant Uzupelnień;
2)
pracownicy Wydziału
Rekrutacji.