Strona Główna BIP Strona Główna
• Widowisko historyczne Sieradz-20.08.20
 

W dniu 20.08.2011r. z okazji widowiska historycznego „W przededniu wojny” w Sieradzu wystawiono stoisko promocyjne, wspólnie z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. W czasie promocji szczególny nacisk położono na propagowanie informacji związanych z utworzeniem nowych pododdziałów NSR przy JW. 1158 Łask oraz przy WSzW w Łodzi, Informowano również potencjalnych kandydatów o terminach kwalifikacji do NSR prowadzonych w wyżej wymienionych Jednostkach Wojskowych. Wojskową Komendę Uzupełnień w Sieradzu reprezentowała p. Kamila GAŁĄZKA.