Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ REKONWERSJI KADR
  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2018 poz. 173);
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018. poz. 1459);
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. 2014 poz. 1622);
  4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 745);