Strona Główna BIP Strona Główna
• Święto Brygady - 25.10.2011
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

     W dniu 25.10.2011 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu przeprowadziła akcję promocyjną z okazji Święta Brygady. W akcji uczestniczyli również żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Stoisko promocyjne WKU w Sieradzu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wiele osób zadawało liczne pytania z zakresu powołania do służby wojskowej. Rozdano wiele ulotek i materiałów promocyjno – informacyjnych.
Żołnierze 15 SBWD zaprezentowali swoje umiejętności i sprzęt wojskowy.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) ppłk Jacek SIURDYBAN – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu
;
2)
Pani Marzena DUDKOWSKA – specjalista Wydziału Rekrutacji;

3)
Pani Magdalena FIJAŁKOWSKA – starszy referent Wydziału Rekrutacji;

Przedstawicielami JW 1551 był:

1) sierż. Waldemar ZAWADZKI.