Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalające
 

Z przyjemnością informuję Państwa, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu otrzymała limit (dla 6 żołnierzy) na 2018 r. w ramach przeszkolenia kadry rezerwy, w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Limit dla WKU w Sieradzu

Termin przeprowadzenia kursu

Rodzaj kursu

Stanowisko
(funkcja)

Nr SW

(od - do)

Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B01

1

03.09 – 23.11.2018

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

OFICERSKI

dowódca plutonu

28D01

2

19.02 – 11.05.2018

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznań

PODOFICERSKI

ratownik medyczny

40H21

1

24.09 – 07.12.2018

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
ul. Drugiego Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin

PODOFICERSKI

podoficer

22J21

2

24.09 – 07.12.2018

   • odważnych;
 • zdecydowanych;
 • ambitnych;
 • wykształconych;
 • żądnych przygód.

 Wszystko to możesz mieć. Jeżeli tylko spełniasz warunki:

 • wykształcenie wyższe - na oficera;
 • wykształcenie średnie - na podoficera;
 • odbyta czynna służba wojskowa - nie dotyczy lekarzy;

Złóż wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sieradzu o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym.

Szczegółowe informacje  pod nr  tel. 261 611 331.

 

Skierowanie na kursy przeszkalania kadry rezerwy mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe kryteria;

 

NA KURSY OFICERSKIE:

 

 • złożyły wniosek o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym;
 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • odbyły czynną służbę wojskową;

 

NA KURSY PODOFICERSKIE:

 

 • złożyły wniosek o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym,
 • posiadają stopień szeregowego rezerwy i starszego szeregowego rezerwy,
 • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. u. z 2015r. poz. 307 z późn. zm),
 • odbyły zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.


 • Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
  Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.