Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalające
 


 
JUŻ SĄ nowe limity szkolenia kursowego dla żołnierzy rezerwy w 2019 roku.
 
 
 

Obligatoryjne warunki do spełnienia dla kandydatów do szkolenia kursowego:

  • złożenie wniosku do WKU w Sieradzu o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym (kurs oficerski, podoficerski, doskonalenia, przekwalifikowania);
  • odbycie jednego z niżej wymienionych rodzajów służby wojskowej:
  • zawodowa służba wojskowa;
  • nadterminowa służba wojskowa;
  • zasadnicza służba wojskowa;
  • służba przygotowawcza;
  • przeszkolenie wojskowe,
specjalność wojskowa (SW) zgodna ze szkoleniem kursowym;
  • wiek do 50 lat;
  • wykształcenie:
  • kurs oficerski – wyższe;
  • kurs podoficerski – średnie.

Predyspozycje dla kandydatów do szkolenia kursowego:
  • zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia – „A”);
  • dobra kondycja fizyczna kandydata;
  • gotowość do odbycia ćwiczeń wojskowych w systemie stacjonarnym
  • w wybranej jednostce szkolnictwa wojskowego.

Korzyści wynikające z odbycia przeszkolenia kursowego:

  • uzyskanie patentu oficerskiego i stopnia podporucznik WP (kurs oficerski) lub tytułu podoficerskiego i stopnia kapral WP (kurs podoficerski);
  • uzyskanie nowej SW (kurs przekwalifikowania);
  • mianowanie na wyższy stopień wojskowy (kurs doskonalenia);
  • możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej  w korpusie oficerów i podoficerów;
  • poznanie nowoczesnego sprzętu;
  • poznanie nowatorskich technik szkolenia; 
  • sprawdzenie własnego charakteru w nowym środowisku (otoczeniu).

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie pod nr tel. 261 611 331

Link do wniosku