Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalające
 

Z ostatniej chwili:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu otrzymała możliwość przyjmowania wniosków na kurs oficerski (posiadane wykształcenie wyższe) przeszkalania kadry rezerw w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44 A - C, planowanego w terminie 21.08-17.11.2017 r. (89 dni) w WSOWL we Wrocławiu, ustala się następujące procedury postępowania:
1.    Wnioski o powołanie na ww. kursy przyjmowane będą do 12 kwietnia 2017 r.
2.    Wnioski należy dostarczyć wraz z oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie wyższe (dokumenty potwierdzające wykształcenie po zeskanowaniu w WKU będą zwracane wnioskodawcom).
3.    Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez odpowiednie organy Żandarmerii Wojskowej, a uzgodnione limity miejsc na kurs zostaną przydzielone poszczególnym WKU w terminie do 31 maja br.


Z przyjemnością informuję Państwa, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu otrzymała limit (dla 4 żołnierzy) na 2017 r. w ramach przeszkolenia kadry rezerwy, w następujących specjalnościach wojskowych:


 

MIEJSCE SZKOLENIA

STANOWISKO

i NR SW

TERMIN
KURSU

RODZAJ KURSU

Wyższa Szkoła Oficerska

Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

51-150 Wrocław

dowódca plutonu

20B02

09.01-31.03

oficerski

dowódca plutonu

20B03

11.05-09.06

doskonalenia

Wojskowa Akademia Techniczna

00-908 Warszawa

dowódca plutonu

28B03

20.02-

12.05

oficerski

Akademia Sztuki Wojennej

00-910 Warszawa

oficer TOAW54C02/54B02

16.11-

15.12

przekwalifikowania


 • odważnych;
 • zdecydowanych;
 • ambitnych;
 • wykształconych;
 • żądnych przygód.

 Wszystko to możesz mieć. Jeżeli tylko spełniasz warunki:

 • wykształcenie wyższe - na oficera;
 • wykształcenie średnie - na podoficera;
 • odbyta czynna służba wojskowa - nie dotyczy lekarzy;

Złóż wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sieradzu o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym.

Szczegółowe informacje  pod nr  tel. 261 611 331.

 

Skierowanie na kursy przeszkalania kadry rezerwy mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe kryteria;

 

NA KURSY OFICERSKIE:

 

 • złożyły wniosek o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym;
 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • odbyły czynną służbę wojskową;

 

NA KURSY PODOFICERSKIE:

 

 • złożyły wniosek o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym,
 • posiadają stopień szeregowego rezerwy i starszego szeregowego rezerwy,
 • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. u. z 2015r. poz. 307 z późn. zm),
 • odbyły zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.


 • Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
  Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.