Strona Główna BIP Strona Główna
• Targi w Łasku -14.03.2012
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

Dnia 14.03.2012 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu wraz z żołnierzami 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wzięła udział w „Powiatowych Targach Edukacyjnych”, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku.Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Łasku.

Przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sieradzu byli:
1. Pani Aleksandra Wójtowicz
2. Pan Karol Kędzierski.

Podczas targów udzielano młodzieży informacji dotyczących :

• szkolnictwa wojskowego;
• służby przygotowawczej;
• Narodowych Sił Rezerwowych;
• zawodowej służby wojskowej.

Fot. WKU w Sieradzu