Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc Weteranom i Poszkodowanym
 

 

Pomoc weteranom i poszkodowanym
 
 

Zgodnie z Decyzją Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom
i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska, w WKU w Sieradzu powołano opiekuna indywidualnego do udzielania pomocy osobom uprawnionym.

 
 
Zadania realizuje referent prawno - administracyjny
Pan Ryszard ZAWIEJA
 
tel.: 261-611-233 wew. 737; CA MON: 261- 611 233 wew. 737
 
 

Godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:

poniedziałek - piątek 08.00 - 15.00

 
 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani (żołnierze
  i pracownicy wojska);
 • Żołnierze oraz pracownicy wojska, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy);
 • Członkowie rodzin żołnierzy oraz pracowników wojska, który ponieśli śmierć w związku
  z wykonywaniem zadań służbowych (pracy) lub zmarli w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy).
 
Podstawy prawne:

1.        Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa Dz.U.2011.205.1203

2.     Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodwanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz Urz. MON z dnia 17 listopada 2015 r. poz. 321).

 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony - www.centrum-weterana.mon.gov.pl

 

Dodatkowo zapraszamy do zadawania pytań dotyczących ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail (Internet): weteran@mon.gov.pl

Rozpoczęły również funkcjonowanie profile poświęcone ustawie o weteranach na portalach społecznościowych:

Facebook: www.facebook.com/weterani

 

Psychologiczny punkt konsultacyjny


 

Informujemy, że na terenie powiatu sieradzkiego funkcjonuje psychologiczny punkt konsultacyjny w Sieradzu, którego oferta skierowana jest do:

 •     weteranów – żołnierzy, weteranów poszkodowanych – żołnierzy oraz najbliższych członków ich rodzin;
 •     żołnierzy zawodowych i pracowników wojska;
 •     emerytowanych żołnierzy i pracowników wojska;
 •     rodzin żołnierzy zawodowych i pracowników wojska.


Zakres udzielanej przez nie pomocy psychologicznej obejmuje:

 •     konsultację;
 •     poradę;
 •     interwencję kryzysową;
 •     terapię krótkoterminową.


 
S i e r a d z
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 78
98 - 200 Sieradz
(budynek nr 86 – I piętro)

 
Psychologiczny Punkt Konsultacyjny zaprasza w godz:
poniedziałek: 12.00 - 15.00,
wtorek: 15.00 - 18.00,
środa: 12.00 - 15.00,
czwartek: 15.00 - 18.00,
piątek: 08.00 - 11.00.

 
po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerami :

 
Centrala MON: 261 611 715;261  611 192; 261 611 193; 261 611 188

POMOC UDZIELANA W PSYCHOLOGICZNYCH PUNKTACH KONSULTACYJNYCH JEST BEZPŁATNA!