Strona Główna BIP Strona Główna
•Łask- 22.09.2012
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

 

W dniu 22 września 2012 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu wzięła udział w „III Manewrach Ratowniczo Obronnych” organizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego- Komenda Hufca Łask.

Przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu byli:
- Pan kpt. SUSZEK Zbigniew;
- Pani Magdalena FIJAŁKOWSKA;
- Pan Bazyli JENDRZEJEWSKI.

Podczas manewrów udzielono młodzieży informacji dotyczących głównie:

- szkolnictwa wojskowego,
- służby przygotowawczej,
- służby zawodowej,
- Narodowych Sił Rezerwowych.

 Fot. WKU w Sieradzu