Strona Główna BIP Strona Główna
•Zduńska Wola- 11.10.2012
 

PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

 

W dniu 11 października 2012 roku, w ramach promocji ochotniczych form służby wojskowej, kpt. Zbigniew Suszek z WKU w Sieradzu spotkał się
z przedstawicielami ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli. W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Zbigniew Derlecki – menadżer ds. personalno-administracyjnych;
- Pan płk rez. Bogdan Kubik – doradca ds. obronnych.
Tematem wizyty było zapoznanie z zasadami funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej oraz okresowej służby wojskowej. Szczególną uwagę zwrócono na świadczenia pieniężne przysługujące pracodawcom zatrudniającym żołnierzy NSR, przekazano również materiały promocyjno – informacyjne.

Fot. WKU w Sieradzu