Strona Główna BIP Strona Główna
• Wykaz aktów prawnych
 


ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA - WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

USTAWY:

  • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173).


ROZPORZĄDZENIA:

  • Rozporządzenie MON z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015, poz. 1299);
  • Rozporządzenie MON z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1638 z póżn.zm.);
  • Rozporządzenie MON z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 2278);
  • Rozporządzenie MON z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie grup uposażenia  (Dz. U z 2014r.  poz. 617);
  • Rozporządzenie MON z dnia 03.06.2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2017 r. poz. 163 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie MON z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz.245).