Strona Główna BIP Strona Główna
• Wykaz aktów prawnych
 


ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA - WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

USTAWY:

  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


ROZPORZĄDZENIA:

  • Rozporządzenie MON z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.
  • Rozporządzenie MON z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych.
  • Rozporządzenie MON z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
  • Rozporządzenie MON z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie grup uposażenia.
  • Rozporządzenie MON z dnia 03.06.2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
  • Rozporządzenie MON z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.