Strona Główna BIP Strona Główna
Leźnica Wielka
 

I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4393 LEŹNICA WIELKA

przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Szczególnie poszukiwani są kierowcy kat.: "C" i "C+E" oraz kucharz.

Terminy stawiennictwa:
Każdy wtorek 2018r. o godz. 09.00, ul. Piłsudskiego 2.

Kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia;

•    strój sportowy;

•    przybory piśmiennicze;

Wymagania:

•    odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza);
•    wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

•    niekaralność sądowa;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z jednostką wojskową:
st. chor. Tomasz ŚWIDERSKI - 261-168-204, 601 381 245
mł. chor. Waldemar LATAŃSKI - 261-168-214

lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w SIeradzu - 261-611-233 w. 728