Strona Główna BIP Strona Główna
Leźnica Wielka
 

I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4393 LEŹNICA WIELKA

przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


Terminy stawiennictwa:

każdy wtorek  (oprócz ustawowo wolnych)
od godz. 09.00, Biuro Przepustek JW. 4393 Leźnica Wielka

Nabór odbywa się m. in. na stanowiska radiotelefonista, kierowca, operator


Kandydat powinien posiadać:
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zaliczania egzaminu sprawności fizycznej
 • dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia, ukończone kursy
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej, zaświadczenia ukończenia służby przygotowawczej
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył)
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze

Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność sądowa
 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z:
1. Jednostką Wojskową pod numerami telefonów:
 • st. chor. szt. ŚWIDERSKI  Tomasz tel. 261-168-204
 • sierż. STELMASZEWSKI  Mirosław tel. 261-168-218
2. Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu 261-611-233 w. 727