Strona Główna BIP Strona Główna
Leźnica Wielka
 

I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4393 LEŹNICA WIELKA

przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska: kierowca, obsługa, ratownik, strzelec, celowniczy, radiotelefonista, kucharz, operator.


Miejsce stawiennictwa:
Jednostka Wojskowa 4393 Leźnica Wielka
każdy wtorek godz. 09:00

Kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie, ukończone kursy, nabyte kwalifikacje i uprawnienia;

•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

•    strój sportowy;

telefon kontaktowy w JW. 261-168-204/218
WKU Sieradz - 261-611-233 w. 735