Strona Główna BIP Strona Główna
Leźnica Wielka
 

I N F O R M A C J A

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4393 LEŹNICA WIELKA
przeprowadza kwalifikacje zawodowej służby wojskowej w korpusie   szeregowych  zawodowych.
Miejsce stawiennictwa:
Jednostka Wojskowa 4393 Leźnica Wielka każdy wtorek   godz. 09:00
Kandydat powinien posiadać:
•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy);
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
•    świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie, ukończone kursy, nabyte kwalifikacje i uprawnienia.