Strona Główna BIP Strona Główna
150 Rocznica Powstania Styczniowego
 

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. (150 lat temu)
w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864 r. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.
Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię,
a ok. 10 tys. wyemigrowało.
Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów.

Dyktatorzy powstania:

  • Ludwik Mierosławski (od 17 lutego do 11 marca 1863)
  • Marian Langiewicz (od 11 marca do 18 marca 1863)
  • Romuald Traugutt (od 17 października 1863 do 10 kwietnia 1864) – nieformalnie


W czasie powstania styczniowego Sieradz i okolice były miejscem wielu bitew
i potyczek. Organizowano oddziały powstańcze w lasach w okolicy Miedźna.

Źródło "Wikipedia"

 

W dniu 22.01.2013r., oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających  150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wiązanki kwiatów i znicze złożono  na pomnikach i mogiłach poległych powstańców styczniowych m.in. w miejscowościach: Wieluń, Sieradz, Szadek, Burzenin.

Źródło "E. Caban" 

 

 


Źródło "WKU w Sieradzu"Źródło "WKU w Sieradzu"