Strona Główna BIP Strona Główna
Świętoszów
 

I N F O R M A C J A

10 BRYGADA KAWALERII PAMCERNEJ ŚWIĘTOSZÓW przeprowadza  kwalifikacje  do  korpusu szeregowych   zawodowych,  podoficerów i podoficerów starszych w każdy czwartek o godz. 08,00 .

MIEJSCE STAWIENNICTWA: JW 2399 (biuro przepustek),  ul. Sztabowa 1

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
  • strój sportowy
  • świadectwo szkolne, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • prawo jazdy


Bliższe informacje pod nr telefonu WKU – 261-611 233 w. 735, JW 2399  – 261 168 241, 261-686-017, 261-685-090