Strona Główna BIP Strona Główna
Międzyrzecz
 


I N F O R M A C J A

 

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W MIĘDZYRZECZU
Przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych i oficerów zawodowych.
Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 8,00;
Miejsce stawiennictwa: JW 5900 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17
    W korpusie oficerów zawodowych występują wolne stanowiska służbowe: STE: PPOR./POR., SW 20B03; 28B01; 38A01.
    W korpusie szeregowych zawodowych poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, we wszystkich specjalnościach wojskowych.

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:


•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
•    zaświadczenie o ukończeniu Służby Przygotowawczej (którzy ją odbyli)
•    kontrakt NSR

Telefon kontaktowy:  WKU Sieradz  - 261-611-233 w.728
                                    JW 5700  - 261 674 265; 261-674-816