Strona Główna BIP Strona Główna
Międzyrzecz
 


I N F O R M A C J A

 

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W MIĘDZYRZECZU
Przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 8,00;
Miejsce stawiennictwa: JW 5900 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17
Poszukiwani są kandydaci spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, we wszystkich specjalnościach wojskowych.

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
  • strój sportowy
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
  • zaświadczenie o ukończeniu Służby Przygotowawczej (którzy ją odbyli)
  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych
  • kontrakt NSR


Telefon kontaktowy:  WKU Sieradz  261-611-233 w. 728
                                    JW 5700  261 674 265