Strona Główna BIP Strona Główna
Zaświadczenia
 

 

Zaświadczenia - wykaz aktów prawnych

 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP

(Dz.U. z 2018r. poz. 1459 z późn. zm.)

  • art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

(Dz.U. z 2017r. poz. 1257)

  • art. 2 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

 

ZAŚWIADCZENIE O UREGULOWANYM STOSUNKU
DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Zgodnie z art. 217 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Wojskowa Komenda Uzupełnień wydaje zaświadczenie m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej na żądanie osoby ubiegającej.

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z właściwością miejscową Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Sieradzu osobom zameldowanym na administrowanym terenie.

Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty i wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż

 w terminie 7 dni.ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu wydaje zaświadczenia osobom stale mieszkającym za granicą, a także osobom ubiegającym się o naliczenie kapitału początkowego do emerytury.

Zaświadczenie takie dla osób na stałe zameldowanych w kraju jest bezpłatne.

Osoby stale przebywające za granicą muszą uiścić opłatę z tytułu przygotowania zaświadczenia w kwocie 46 zł w kasie Urzędu Miasta w Sieradzu  lub w urzędzie pocztowym na rachunek:

Urząd Miasta Sieradza

 Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

na rachunek bankowy:

:

53102045640000510200408724

tytuł płatności: opłata skarbowa - zaświadczenie o przebiegu służby.

Zaświadczenie takie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.