Strona Główna BIP Strona Główna
•Sieradz 12.04.2013
 

PROFESJONALIZACJA
Działalność Promocyjna:

Dnia 12 kwietnia 2013 roku na terenie 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu odbył się etap wojewódzki I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych.
Celem zawodów była promocja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży oraz popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej dla szkół województwa łódzkiego.
Żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu wystawili wspólne stoisko promocyjne, gdzie przedstawiono ofertę dotyczącą ochotniczych form służby wojskowej.

Fot. WKU w Sieradzu