Strona Główna BIP Strona Główna
Wręczenie aktu mianowania 18.06.2013
 

W dniu 18 czerwca 2013 r. podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Łaskiego w imieniu Ministra Obrony Narodowej, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu wręczyli akt mianowania na wyższy stopień wojskowy.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1027/Komb z dnia 30 kwietnia 2013 r. na stopień KAPITANA został mianowany:

- por. nie podl. ob. sł. wojsk. OSIŃSKI Stanisław s. Antoniego.

Przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu byli:
- mjr Mariusz KOTAS,
- kpt. Grzegorz GIEŁZAK.

Fot. WKU w Sieradzu