Strona Główna BIP Strona Główna
ZSO Ostrów k/Łasku 08.11.2013
 

W dniu 08.11.2013 r. w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie koło Łasku odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów z klas mundurowych. Po złożeniu przysięgi na sztandar szkoły i wręczeniu legitymacji uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu musztry i defilady. Nie zabrakło również akcentu artystycznego z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sieradzu oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w uroczystości uczestniczył kpt. Zbigniew Suszek.

Fot. WKU w Sieradzu