Strona Główna BIP Strona Główna
Łask Święto Niepodległości
 

Uroczyste obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 09 listopada 2013 roku w Łasku. O godzinie 15 w łaskiej kolegiacie została odprawiona uroczysta msza w intencji Ojczyzny, następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na zrewitalizowany plac 11. Listopada. Po złożeniu meldunku dowódcy 32. Bazy lotnictwa Taktycznego nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu. Po okolicznościowych przemówieniach odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową. Na zakończenie złożono kwiaty przy pomniku poświęconym walczącym o niepodległość, a następnie odbyła się defilada uczestniczących w święcie pododdziałów.
W sobotnich uroczystościach uczestniczyli m.in. kombatanci, parlamentarzyści, wojewoda Jolanta Chełmińska, marszałek województwa Witold Stępień, ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, dowódca 32. BLT płk pil. Krystian Zięć, starosta łaski Cezary Gabryjączyk, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.
W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sieradzu w obchodach uczestniczył kpt. Zbigniew Suszek.

Fot. WKU w Sieradzu