Strona Główna BIP Strona Główna
2013
 

„ROK 2013 - ROKIEM 150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Informacje

 


NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości 2.000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych w tym okresie przed dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce : NARODOWE SIŁY REZERWOWE