Strona Główna BIP Strona Główna
Szczecin
 

 

 

I N F O R M A C J A
JEDNOSTKA WOJSKOWA 2901 SZCZECIN PODJUCHY (5pułk inżynieryjny)

przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na niżej wymienione stanowiska służbowe:

Lp

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy stanowiska

SW-1

SW-2

1

Młodszy operator

szer. /st. szer.

34A74

 

2

Młodszy operator

szer. /st. szer.

38D67

 

3

Młodszy saper

szer. /st. szer.

34A62

 

4

Kierowca

szer. /st. szer.

38T65

 

5

Młodszy kierowca

szer. /st. szer.

38T64

 

6

Młodszy kierowca
obsługa

szer. /st. szer.

38T64

34C81

7

Młodszy kierowca
radiotelefonista

szer. /st. szer.

38T64

28B65

8

Kierowca operator

szer. /st. szer.

38T64

38C62

9

Kierowca obsługa

szer. /st. szer.

38T65

38B74

10

Młodszy kierowca obsługa

szer. /st. szer.

38T64

34B64

11.

Młodszy pontonier

szer. /st. szer.

34B64

 

12

Młodszy operator

Pomocnik kierowcy

szer. /st. szer.

34A71

38T64

13

Kierowca operator

szer. /st. szer.

38T64

38B70


 Termin  i miejsce stawiennictwa:
Każda środa 2016 r. godz. 08,00 - ul. Metalowa 39,  Szczecin Podjuchy
kandydat powinien posiadać:
 • stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych poniżej;
 • odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
 • dowód osobisty, prawo jazdy, życiorys (CV);
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia (kserokopie)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
 • strój sportowy
 • dokumenty potwierdzające przebieg zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

I N F O R M A C J A

 

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W SZCZECINIE
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Miejsce stawiennictwa:

 • JW 1749 Szczecin  ul. Wojska Polskiego 250, godz. 08,00


Kandydat  powinien  posiadać:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory do pisania
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
 • kserokopię kontraktu  NSR (jeżeli ma zawarty)


Telefon kontaktowy do JW – 261-454-031
Telefon kontaktowy do WKU 261-611-233 w. 728