Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A

5 pułk inżynieryjny
JW 2901 Szczecin
ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin woj. Zachodniopomorskie
telefon: 261454552


w dniu: 7 października 2015r w godzinach 8.00 – 13.00
(istnieje możliwość ustalenia dodatkowych terminów kwalifikacji)

przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do
ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (korpus szeregowych zawodowych)

Kandydat powinien posiadać:
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • prawo jazdy
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;
 • kserokopie świadectw potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego);
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń NSR;
 • strój i obuwie sportowe,
 • przybory piśmiennicze.


Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU w SIERADZU pod nr telefonu
(43) 261-611-233 wew. 735/728.

I N F O R M A C J A

 

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W SZCZECINIE

od dnia 01 września 2015r. przeprowadza kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Miejsce stawiennictwa:

 • JW 1749 Szczecin  ul. Wojska Polskiego 250, godz. 08:00


Kandydat (żołnierz rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej)  powinien  posiadać:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory do pisania
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
 • kserokopię kontraktu  NSR (jeżeli ma zawarty).

Kandydat (żołnierz rezerwy po odbyciu służby przygotowawczej)  powinien  posiadać również:

 • wyżej wymienione dokumenty
 • kserokopię kontraktu NSR
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych
 • kserokopię opinii z odbytych ćwiczeń.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.