Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A

 

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W SZCZECINIE

od dnia 01 września 2015r. przeprowadza kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Miejsce stawiennictwa:

 • JW 1749 Szczecin  ul. Wojska Polskiego 250, godz. 08:00


Kandydat (żołnierz rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej)  powinien  posiadać:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory do pisania
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
 • kserokopię kontraktu  NSR (jeżeli ma zawarty).

Kandydat (żołnierz rezerwy po odbyciu służby przygotowawczej)  powinien  posiadać również:

 • wyżej wymienione dokumenty
 • kserokopię kontraktu NSR
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych
 • kserokopię opinii z odbytych ćwiczeń.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.