Strona Główna BIP Strona Główna
ZSP 2 Sieradz – 19.01.2009
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

 

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, TECHNIKUM NR 2 W SIERADZU

 

Dnia 19.01.2009 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Technikum Nr 2 w Sieradzu.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) mł. chor. sztab. Arkadiusz SŁUPIŃSKI - inspektor Wydziału II,
2) pani Marzena DUDKOWSKA - specjalista Wydziału II,
3) pani Małgorzata KUKUŁKA - statystyk Wydziału II.

Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła służby wojskowej w Korpusie Szeregowych Zawodowych, służbie nadterminowej oraz szkolnictwa wojskowego.

Uczniom Zespołu Szkół Nr 2 zostały rozdane wszelkiego rodzaju materiały promocyjne, m. in. broszury, plakaty, informatory z płytą CD oraz ulotki. 

Spotkanie odbyło się z kilkoma klasami tutejszej szkoły.