Strona Główna BIP Strona Główna
ZSP Warta – 25.02.2009
 
PROFESJONALIZACJA

Działalność Promocyjna:

 

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W WARCIE

 

Dnia 25.02.2009 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Przedstawicielami WKU w Sieradzu byli:
1) mł. chor. sztab. Arkadiusz SŁUPIŃSKI - inspektor Wydziału II,
2) pani Małgorzata KUKUŁKA - statystyk Wydziału II.

Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła służby wojskowej w Korpusie Szeregowych Zawodowych, służbie nadterminowej oraz szkolnictwa wojskowego.

Uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zostały rozdane wszelkiego rodzaju materiały promocyjne, m. in. broszury, plakaty, informatory z płytą CD oraz ulotki.