Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SIERADZU

ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel.  261 611-233,
(43) 8220-219

fax. 261 611-115

e-mail: wkusieradz@wp.mil.pl

         


                     

 

 


 

UWAGA!!!

Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Sieradzu w dniu 27 maja 2016 roku, jest nieczynna.

Dodatkowym dniem pracy jest dzień
4 czerwca 2016 roku w godz. 7.30 – 15.30.

 

 I N F O R M A C J A

W dniu 25 maja br. w ramach Święta Weterana oraz w dniu 24 czerwca br. w ramach Święta 25 BKPow istnieje możliwość udziału w DNIU OTWARTYCH KOSZAR w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowniecki (woj. łódzkie)

Podczas Dni Otwartych Koszar potencjalni ochotnicy do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikację jednostki wojskowej i warunki służby w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrzenej w Tomaszowie Mazownieckim.
Ochodnicy, którzy są zainteresowani ewentualną służbą w 25 BKPow powinni na Dni Otwarte Koszar zabrać wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (świadectwa, dyplomy ukończenia) oraz dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje (kursów, szkoleń itp. )
Punkt informacyjny będzie się znajdował na terenie 25 BKPow

 


OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Informacje


PROPOZYCJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE ODBYWAŁY SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2016

Informacje

Terminy


  UWAGA !!!
Powstała nowa strona internetowa, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych

https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

karta dotycząca służby wojskowej
https://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa


KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Informacje


DLA ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ W JEDNOSTKACH OT

Zgodnie z planowanym wejściem w struktury Sił Zbrojnych RP, wojsk obrony terytorialnej Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu prowadzi rejestr osób zainteresowanych służbą w jednostkach OT.

W wyżej wymienionej sprawie w razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu:  261 611 233 wew. 735 bądź drogą mailową na adres: wkusieradz@wp.mil.plWAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!!


WNIOSKI KIEROWANE DO WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W SIERADZU SKŁADANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP BEZWZGĘLDNIE MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM POTWIERDZONYM PROFILEM ZAUFANYM  EPUAP LUB BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU.
WNIOSKI BEZ W/W PROFILU LUB PODPISU BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW USTAWOWYCH I NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

(DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1114, DZ. U. Z 2013 R. POZ. 262). 


„UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM  REZERWY ODBYWAJĄCYM OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE”

Informacje AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REZERWISTÓW !

Informacje


OGÓLNE WARUNKI POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informacje


PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL TRWA NABÓR DO
NARODOWYCH SIŁ REZEROWYCH 

 Informacje


stat4u

Liczniki internetowe