Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SIERADZU

ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel.  261-611-233

fax. 261 611-115

e-mail: wkusieradz@ron.mil.pl

Twitter       Facebook


                     


UWAGA!!
Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2018 roku opublikowana została decyzja
Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie w 2018 roku (Dz. Urz. MON poz. 104).   
Osoby zainteresowane powinny złożyć wnioski do 20.08.2018 r.
do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
W Załączeniu  Decyzja Nr 95/MON w wersji PDF. link


 

 

FORMOWANA JEST

9. ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Twitter        

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

https://terytorialsi.wp.mil.pl/


POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ - III TURNUS 2018

 

 

 
Informacje
Informacje

UWAGA UWAGA BARDZO WAŻNE !!!

W związku z uzupełnieniem nowo formowanej 9 Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej,
informujemy o możliwości składanie wniosków do terytorialnej służby wojskowej.
Zaprasza


UWAGA!!
Żołnierzy rezerwy zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu,
ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz
Tel. 261-611-233 wew. 721 lub 261-611-233 wew. 732
 
Informacje

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE  DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W 2018r.

PAŹDZIERNIK

01-14.10.2018r. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu (kadra i szeregowi)
01-05.10.2018r. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku (kadra)

Żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych
powinni posiadać przy sobie

numer konta bankowego

celem dokonania przez jednostkę rozliczeń finansowych (przelewu uposażeń za odbyte ćwiczenia).

Informacje


Zapraszamy do systematycznego odwiedzania stron internetowych MON, WSzW i WKU,
na których ukazywać się będą aktualne informacje dotyczące

II edycji zajęć z SAMOOBRONY dla KOBIET.


OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY


Informacje

  UWAGA !!!
Powstała nowa strona internetowa, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych

https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

karta dotycząca służby wojskowej
https://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa


KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Informacje


DLA ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ W JEDNOSTKACH OT

Zgodnie z wejściem w struktury Sił Zbrojnych RP, wojsk obrony terytorialnej Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu prowadzi rejestr osób zainteresowanych służbą w jednostkach OT.

W wyżej wymienionej sprawie w razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu:  261 611 233 wew. 730 bądź drogą mailową na adres: wkusieradz@wp.mil.pl


WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!!


WNIOSKI KIEROWANE DO WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W SIERADZU SKŁADANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP BEZWZGĘLDNIE MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM POTWIERDZONYM PROFILEM ZAUFANYM  EPUAP LUB BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU.
WNIOSKI BEZ W/W PROFILU LUB PODPISU BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW USTAWOWYCH I NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

(DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1114, DZ. U. Z 2013 R. POZ. 262). 


„UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM  REZERWY ODBYWAJĄCYM OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE”

Informacje AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REZERWISTÓW !

Informacje


OGÓLNE WARUNKI POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informacjestat4u

Liczniki internetowe